en el

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Business people standing with hands together

Η συμβολή των κοινωνικών Δικτύων στην άσκηση πίεσης για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής ήταν τα προηγούμενα χρόνια (και παραμένει ως ένα βαθμό) στην Ευρώπη ένας βασικός πυλώνας άσκησης του δημοκρατικού δικαιώματος για συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις στρατηγικές πολιτικές επιλογές της ΕΕ και κατ’ επέκταση και των κρατών-μελών.
Μεγάλες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και Δίκτυα, μεγάλα ευρωπαϊκά Συνδικάτα και Δίκτυα συνδικάτων, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο -αν και όχι χωρίς εμπόδια, αντιθέσεις και συγκρούσεις- στο ευρωπαϊκό κεκτημένο όπως το γνωρίσαμε τα χρόνια πριν την κρίση, οικονομική, κοινωνική και πολιτική, στην Ευρώπη.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας (ILO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετανάστευσης, η Διεθνής Αμνηστία, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας, το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών κ.ά. εκπροσωπούσαν και εξακολουθούν να εκπροσωπούν μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες πολιτών που από την μια αποτελούσαν τον κόσμο της εργασίας και από την άλλη βίωναν ή κινδύνευαν να βιώσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και πολλαπλές διακρίσεις.

Ακόμα και σήμερα, η οργανωμένη έκφραση της «κοινωνίας των πολιτών», δηλαδή το σύνολο των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αποτελεί σημαντικό πυλώνα άσκησης πίεσης και διαμόρφωσης των όρων για ανάδειξη και διεκδίκηση δικαιωμάτων, για λογοδοσία και διαφάνεια των κυβερνήσεων.

Στην Ελλάδα, η κοινωνία των πολιτών αν και ισχνή, παρά ταύτα επιχειρεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στη δημόσια διαβούλευση και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Το περιορισμένο κύρος και ισχύς των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται πολλαπλά στο κοινωνικό πεδίο είχε ως αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι να καταγράφεται συχνά ως προσχηματική προκαλώντας αμηχανία και απαξίωση του ρόλου τους.

H συμμετοχή των γυναικών και κυρίως η ανάδειξη της οπτικής του φύλου μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ήταν πάντοτε περιορισμένη ενώ η αυτό-οργάνωση των γυναικών στη βάση της κοινής ταυτότητας (πχ μόνες γονείς, μετανάστριες κ.ά) αναδύθηκε σποραδικά χωρίς να μπορέσει να παγιώσει το ρόλο της και αυτήν ακόμη την οργανική σύνδεσή της με το γυναικείο και φεμινιστικό κίνημα.
Το Κέντρο Διοτίμα, ως εκ της φυσιογνωμίας του, ήταν από την ίδρυσή του ένας Μη Κυβερνητικός Φορέας με φεμινιστικές καταβολές και θεωρητική προσέγγιση που επιδίωξε μέσω της πολλαπλής δράσης του, τόσο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, όσο και στην ερευνητική και επιστημονική του ενασχόληση με θέματα που βιώνουν οι γυναίκες και αποτελούν πεδία έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, να αναδείξει συστηματικά αυτά τα ζητήματα και κυρίως να ενισχύσει και στηρίξει τις ίδιες τις γυναίκες στην αυτό-οργάνωσή τους.
Συμμετείχε έτσι, από τη μία πλευρά, σε Δίκτυα προώθησης κοινωνικών και πολιτικών θέσεων και διεκδίκησης δικαιωμάτων ομάδων γυναικών με τις οποίες ερχόταν σε επαφή και παρείχε υπηρεσίες ενδυνάμωσης ή/και εργασιακής προετοιμασίας, όπως το Δίκτυο των ΚΕΣΥΥ (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) και το Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να ενισχύσει ομάδες γυναικών χωρίς πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, να αναδείξουν και προωθήσουν στη δημόσια συζήτηση θέματα που δεν καλύπτονται επαρκώς από τη δημόσια κριτική και προβληματική όπως τα θέματα των γυναικών μεταναστριών. Ένα σημαντικό εγχείρημα στην κατεύθυνση αυτή ήταν η δημιουργία του ΔΕΣΜε (Δίκτυο Ένταξης Μεταναστριών) που επεξεργάστηκε και έθεσε με ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της γυναικείας μετανάστευσης και επέλεξε ως θέμα αιχμής την οικιακή εργασία των μεταναστριών και τη διαμόρφωση μιας δέσμης αιτημάτων τόσο από τη σκοπιά του φύλου όσο και από τη σκοπιά της εργασίας/δικαιωμάτων επιχειρώντας να τα συνδέσει, δεδομένο καθόλου αυτονόητο…

 • Δικτυα
  Δείτε την πλήρη λίστα
 • μελετες-ερευνες
  Δείτε την πλήρη λίστα
  • Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο

   Με τη Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη «Θεσμικοί σχηματισμοί και κοινωνικό πεδίο –o ρόλος των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» επιχειρείται μια…

 • Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι
  Δείτε την πλήρη λίστα
 • υλικο
  Δείτε την πλήρη λίστα
  • Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού για την Έμφυλη Βία: Έννοιες, Αρχές και Προσεγγίσεις

   Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού για την Έμφυλη Βία στον προσφυγικό πληθυσμό: Έννοιες, Αρχές και Προσεγγίσεις

   Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA, η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,  συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση δυνατοτήτων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με περιστατικά έμφυλης βίας.

    

   Ο Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού περιλαμβάνει διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα καθώς και το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι ενότητες και οι προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στο φάκελο διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτές εντοπίστηκαν μέσω της εργασίας τους με μετανάστες/ριες και πρόσφυγες/ισσες. Τα θέματα που περιλαμβάνονται παρέχουν μια αξιόπιστη εισαγωγή σε ζητήματα γύρω από την έμφυλη βία καθώς και τα αποτελέσματα που έχει στα άτομα και τις κοινωνίες και τη σημασία της αντιμετώπισής της, ανεξάρτητα από το πλαίσιο.

    

   (Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία)

    

    

   Οι χρήστες και οι χρήστριες του υλικού μπορούν να συνδυάσουν τις διαφάνειες από τις παρουσιάσεις που συμπεριλαμβάνονται (βλ. παρακάτω)  για να απευθυνθούν στο εκάστοτε κοινό: κάθε ομάδα πιθανόν να έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές ή πιο σχετικές κατά περίσταση.

    

    

   (Υλικό παρουσίασης με βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία)

    

   Καθώς αυτός ο φάκελος περιέχει εισαγωγικές πληροφορίες, συνίσταται έντονα στους χρήστες του που θέλουν να μάθουν περισσότερα, να ανατρέξουν για περισσότερη εμβάθυνση στις πηγές που αναφέρονται στο τέλος αυτού οδηγού. Για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες κάθε κοινού ή για οποιαδήποτε βοήθεια αφορά την ερμηνεία συγκεκριμένων σημείων του υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΓΜΕ Διοτίμα, ως εξειδικευμένη επί του θέματος οργάνωση.

    

    

   Μπορείτε να βρείτε τον φάκελο υλικού στα Αγγλικά εδώ.

    

  • Γυναίκες Δικτυωθείτε!

   DIKTIOTHEITE-Page-1