en el

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

527402_361262747296912_1973063477_n

Για το Κέντρο Διοτίμα και το σύνολο των μελών και συνεργατριών/ών της όλα αυτά τα χρόνια, τα δικαιώματα των γυναικών  είναι καταστατική συνθήκη και στόχος και περιλαμβάνεται σταθερά στην πολιτική και τις δράσεις διαμεσολάβησης που αναλαμβάνει και προωθεί ο φορέας.

 

Η κατοχύρωση και διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων   μέσα στις συνθήκες μιας προσφυγικής κρίσης που έχει αναδείξει τα πολλά και μεγάλα αδιέξοδα της κυρίαρχης πολιτικής τάξης βρίσκεται σταθερά στις επιδιώξεις και τους προγραμματισμούς μας.

 

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης μιας συστηματικής πληροφόρησης αναφορικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από το νομικό καθεστώς διεθνούς προστασίας οργανώνουμε ενημερωτικές συναντήσεις  στους χώρους που διαμένουν στα καμπς ή στα αστικά κέντρα και τις άτυπες δομές παρέχοντας τη δυνατότητα  να λάβουν πλήρη γνώση, να θέσουν ερωτήματα για την περίπτωση τους και να διασαφηνίσουν ερωτήματα τους.

 

 • μελετες-ερευνες
  Δείτε την πλήρη λίστα
  • Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των μεταναστριών

   Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των μεταναστριών. Αξιολόγηση των πολιτικών και προτάσεις. Έρευνα (με ποιοτικές μεθόδους και βιογραφικές συνεντεύξεις) για την αποτίμηση των πολιτικών κοινωνικής και…

  • Πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

   H αποτύπωση και κριτική αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της δεκαετίας του 2000, καθώς και…

  • Το φαινόμενο του trafficking

   Η αναλυτική περιγραφή του φαινομένου του trafficking, το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, η σχετική βιβλιογραφία καθώς και μια καταγραφή…

 • Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι
  Δείτε την πλήρη λίστα
 • υλικο
  Δείτε την πλήρη λίστα
  • GBV Core Concepts Gender, Power and Violence

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για τις επαγγελματίες και εκπαιδεύτριες που ασχολούνται με την έμφυλη βία.

    

   Τα θέματα που περιλαμβάνονται παρέχουν μια αξιόπιστη εισαγωγή σε ζητήματα γύρω από την έμφυλη βία καθώς και τα αποτελέσματα που έχει στα άτομα και τις κοινωνίες και τη σημασία της αντιμετώπισής της, ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Οι χρήστριες του υλικού μπορούν να συνδυάσουν τις διαφάνειες από τις παρουσιάσεις που συμπεριλαμβάνονται για να απευθυνθούν στο εκάστοτε κοινό: κάθε ομάδα πιθανόν να έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές ή πιο σχετικές κατά περίσταση.

    

   Για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες κάθε κοινού ή για οποιαδήποτε βοήθεια αφορά την ερμηνεία συγκεκριμένων σημείων του υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΓΜΕ Διοτίμα, ως εξειδικευμένη επί του θέματος οργάνωση.

  • Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού για την Έμφυλη Βία: Έννοιες, Αρχές και Προσεγγίσεις

   Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού για την Έμφυλη Βία στον προσφυγικό πληθυσμό: Έννοιες, Αρχές και Προσεγγίσεις

   Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA, η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,  συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση δυνατοτήτων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με περιστατικά έμφυλης βίας.

    

   Ο Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού περιλαμβάνει διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα καθώς και το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι ενότητες και οι προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στο φάκελο διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτές εντοπίστηκαν μέσω της εργασίας τους με μετανάστες/ριες και πρόσφυγες/ισσες. Τα θέματα που περιλαμβάνονται παρέχουν μια αξιόπιστη εισαγωγή σε ζητήματα γύρω από την έμφυλη βία καθώς και τα αποτελέσματα που έχει στα άτομα και τις κοινωνίες και τη σημασία της αντιμετώπισής της, ανεξάρτητα από το πλαίσιο.

    

   (Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία)

    

    

   Οι χρήστες και οι χρήστριες του υλικού μπορούν να συνδυάσουν τις διαφάνειες από τις παρουσιάσεις που συμπεριλαμβάνονται (βλ. παρακάτω)  για να απευθυνθούν στο εκάστοτε κοινό: κάθε ομάδα πιθανόν να έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές ή πιο σχετικές κατά περίσταση.

    

    

   (Υλικό παρουσίασης με βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία)

    

   Καθώς αυτός ο φάκελος περιέχει εισαγωγικές πληροφορίες, συνίσταται έντονα στους χρήστες του που θέλουν να μάθουν περισσότερα, να ανατρέξουν για περισσότερη εμβάθυνση στις πηγές που αναφέρονται στο τέλος αυτού οδηγού. Για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες κάθε κοινού ή για οποιαδήποτε βοήθεια αφορά την ερμηνεία συγκεκριμένων σημείων του υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΓΜΕ Διοτίμα, ως εξειδικευμένη επί του θέματος οργάνωση.

    

    

   Μπορείτε να βρείτε τον φάκελο υλικού στα Αγγλικά εδώ.

    

  • Να περάσουμε το σύνορο της βίας!

   ziseksana_border_of_violence-Page-1