en el

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα στη βάση της μακρόχρονης και συστηματικής ενασχόλησης του με τα θέματα έμφυλης βίας συνεχίζει τις προσπάθειές του με έρευνα και καταγραφή καθώς και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης όλων των περίπλοκων μορφών που αυτή παίρνει εις βάρος μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας όπως αυτή των προσφύγων γυναικών και κοριτσιών και της παρόξυνσης της στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Διοτίμα ξεκίνησε τις εργασίες της για τον προσφυγικό πληθυσμό εκπονώντας μια συνοπτική εκτίμηση αναγκών (σε συνεργασία με τη διεθνή ΜΚΟ International Medical Corporation) στις Δομές προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων (camps) στα Οινόφυτα,  τη Μαλακάσα και  τη Ριτσώνα (Μάιος – Ιούνιος 2016). Στόχος ήταν να εντοπιστούν και αναδειχθούν όλα τα προβλήματα, οι ανάγκες και τα κενά που αφορούν στην προστασία των μελών της κοινότητας χωρίς διακρίσεις φύλου/φυλής/εθνικότητας/αναπηρίας κλπ, στους όρους διασφάλισης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων γυναικών προσφύγων από κάθε μορφή έμφυλης βίας.

 

Μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης κατά τις επιτόπιες επισκέψεις και της διεξαγωγής συνεντεύξεων με υπεύθυνους/ες της  διοίκησης, εκπροσώπους ΜΚΟ που παρεμβαίνουν, εθελοντές/τριες και ακτιβιστές/τριες, αλλά και ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με  άνδρες/αγόρια και γυναίκες/κορίτσια προσφύγων, διαπιστώθηκαν μια σειρά κενά και ανάγκες και διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης και αντιμετώπισης τους.

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν ευρύτερα και δημοσιοποιηθήκαν σε κοινό κείμενο προτάσεων με άλλες ΜΚΟ/ Διεθνείς Οργανισμούς.

 

Οι δράσεις πρόληψης της έμφυλης βίας που αφορά αφενός στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τις επιβιώσασες στους καταυλισμούς, αλλά και η ανάπτυξη ικανότητας απόκρισης με έμφαση στην αναβάθμιση της πολιτισμικής  επάρκειας των στελεχών των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών, τέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης μας.

 

Πιο συγκεκριμένα υλοποιούμε:

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης για τα στελέχη της διοίκησης,  των ΜΚΟ, και της τοπικής αυτοδιοίκησης,  αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς.

 

Β. Διήμερα Προγράμματα Επιμόρφωσης των στελεχών των Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΚΚΑ), των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών και της τηλεφωνικής γραμμής SOS, ως προς τα θέματα τους ασύλου, τις ιδιαίτερες ανάγκες υποδοχής και αρωγής θυμάτων έμφυλης βίας σε Αττική και βόρεια Ελλάδα, με τη συνεργασία του ΚΕΘΙ της  ΓΓΙΦ.

 

Γ. Δια-τομεακά και δια-θεματικά (Inter agency) προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας και ασύλου για δημόσιους λειτουργούς υγείας,  αστυνομίας, στελέχη ΜΚΟ με σκοπό την ενίσχυση της συναντίληψης των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των δράσεων τους κατά την υποδοχή και υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας.

 

Δ. Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και ενδυνάμωσης σε επιζήσασες έμφυλης βίας με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό στην Αττική και στην Βόρεια Ελλάδα.

 

E. Ενημερωτικά σεμινάρια για θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων (είτε σε μικτές ομάδες είτε σε ομάδες γυναικών μόνο). Στόχος είναι η ενημέρωση προσφύγων σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, για τις γυναίκες πρόσφυγες η ενημέρωση θα περιλαμβάνει αναφορά στα δικαιώματα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπαραγωγικά δικαιώματα, δικαιώματα που αφορούν σε μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγούς γυναίκες, θύματα έμφυλης βίας.

 

Παράλληλα με την έκδοση Πρακτικού Οδηγού για τη διεθνή προστασία Γυναικών και Κοριτσιών (ελληνικά και αγγλικά), που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τη διαδικασία Ασύλου, Μετεγκατάστασης και Οικογενειακής Επανένωσης, καθώς και βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία προσφυγισσών θυμάτων έμφυλης βίας επιδιώκουμε την υποστήριξη όλων των στελεχών που (θα) έρχονται σε επαφή με επιζήσασες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις μας δείτε στην σελίδα των προγραμμάτων