Ανάγκη για αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω του διαδικτύου

Ανάγκη για αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω του διαδικτύου

Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω του διαδικτύου

 

Αθήνα, 2/3/2018

Με τα νέα μέσα και τις δυνατότητες του διαδικτύου να προσφέρουν νέους χώρους αλληλεπίδρασης και διαλόγου, δημιουργείται ταυτόχρονα η ανάγκη και η ευθύνη ενός εύρυθμου προστατευτικού πλαισίου λειτουργίας που θα μπορεί να διασφαλίσει την ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση όλων σε αυτές τις τεχνολογίες.

 

Με τις αποστάσεις να μειώνονται ανάμεσα στους συνομιλητές και τις συνομιλήτριες δεν είναι λίγες οι φορές που η επικοινωνία αυτή δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή γνώσης ή στο χτίσιμο σχέσεων και δικτύων. Οι φασίζουσες και σεξιστικές πρακτικές που επικρατούν εκτός διαδικτύου – στο δημόσιο χώρο –  για ομάδες ατόμων στη βάση του φύλου, της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της καταγωγής τους κ.α. φέρνουν συχνά αυτά τα άτομα απέναντι σε επιθέσεις εκφοβισμού.

 

Το cyber bullying, ειδικά απέναντι σε κορίτσια και γυναίκες, αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο που απειλεί να χρονίσει, χωρίς να έχει συναντήσει μέχρι στιγμής εμπόδια από αποτελεσματικές πολιτικές και πρωτοβουλίες.

 

Αποβλέπουμε στην ύπαρξη τέτοιου είδους πολιτικών όχι ως μέσα στενής αστυνόμευσης και περιορισμού των νέων κοινωνικών μέσων, αλλά ως προσπάθεια  της επίλυσης μιας βασικής τους αντίφασης:  στη μετατροπή του διαδικτύου από ένα μέσο δημοκρατικό και προσβάσιμο από όλες/όλους σε πεδίο επικράτησης του νόμου του ισχυρού και μάλιστα διαιωνίζοντας παραδοσιακούς αποκλεισμούς, και πάνω από όλα, ως μέσο άσκησης νέων μορφών έμφυλης βίας.

 

Δεν είναι λίγες οι φορές επίσης που ο κακοποιητικός λόγος αδυνατεί να «διαβαστεί» και να περιοριστεί από τα εργαλεία που θέτουν οι ίδιες οι πλατφόρμες ενημέρωσης ή/και κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα αδικίας και αποθάρρυνσης ατόμων από την χρήση του διαδικτύου με τη συχνότητα και την αυτοπεποίθηση που θα επιθυμούσαν.

 

Έτσι, βλέπουμε θετικά τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Οι  επεξεργασίες νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι ο κεντρικός σκοπός αυτής της ομάδας, ειδικά όταν συνδυάζονται με μια ευαισθησία για την ιδιαιτερότητα του μέσου, μπορούν να δημιουργήσουν έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο για όλες και όλους.

 

 

[1] https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠ5Ω465ΧΘ7-ΑΡΜ?inline=true