Συνέχιση Παρέμβασης στον Αστικό Ιστό – Υποθέσεις Έμφυλης Βίας στο τέλος του 2017

ΚΓΜΕ Διοτίμα: Υποθέσεις Έμφυλης Βίας στο τέλος του 2017- Συνέχιση Παρέμβασης στον Αστικό Ιστό

 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δράσης που επιχειρεί η Διοτίμα στον αστικό ιστό και συγκεκριμένα για εκείνο  το κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού που εντάσσεται σταδιακά εντός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, δεκάδες περιστατικά έμφυλης βίας έχουν φτάσει και αναληφθεί από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του ΚΓΜΕ Διοτίμα, ήδη από τους πρώτους μήνες υλοποίησης του προγράμματος.

 

Υποθέσεις έμφυλης βίας στο τέλος του 2017

 

Με την ολοκλήρωση του 2017 οι ομάδες μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εργάζονται πάνω σε 35 μοναδικές υποθέσεις στο κομμάτι της διαχείρισης  περιστατικών έμφυλης βίας και 40 υποθέσεις στο κομμάτι της εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης. Τα περιστατικά παραπέμπονται στη Διοτίμα μέσω των γραμμών επικοινωνίας του φορέα (βλ. παρακάτω) από άλλες υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού προφίλ.

 

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που προβλέπονται για το 2018, το ΚΓΜΕ Διοτίμα ενισχύει συνεχώς τις ομάδες του με καταρτισμένα στελέχη, ενώ προβαίνει ήδη στην αυτόνομη στέγαση των υπηρεσιών τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

 

Εντός του τρέχοντος έτους επίσης, θα διοργανωθούν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικηγόρους, σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται με την επιστημονική επιμέλεια του ΚΓΜΕ Διοτίμα για τα στελέχη νομικών υπηρεσιών που υποδέχονται περιστατικά έμφυλης βίας

 

 

Οι υπηρεσίες του προγράμματος

 

Οι υπηρεσίες για τις επιζήσασες έμφυλης βίας είναι πάντα δωρεάν και το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του International Rescue Committee (IRC) και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η υπηρεσία της Διαχείρισης Περιστατικών Έμφυλης Βίας (SGBV Case Management) αποτελείται από εξειδικευμένες/ους επαγγελματίες στην έμφυλη βία, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διερμηνείς/ πολιτισμικούς μεσολαβητές και δικηγόρους. H ομάδα εξετάζει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και σε βάθος, ενημερώνει, υποστηρίζει και προτείνει κινήσεις με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία.

 

Η υπηρεσία της Νομικής Υποστήριξης (Legal Aid) αποτελείται από ομάδες δικηγόρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που αναλαμβάνουν το σύνολο της πορείας μιας υπόθεσης στο νομικό του σκέλος, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στα δικαστήρια.

 

Σε όλα τα στάδια διασφαλίζεται η απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς και ο σεβασμός στην ατομική βούληση, τις επιλογές και το βίωμα της κάθε επιζήσασας.

 

Επικοινωνία με το προσωπικό του προγράμματος, καθώς και για πληροφορίες ή παραπομπές, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο urban.athens.diotima@gmail.com ή να καλέσετε στο +302103244380  (12.00 – 17.00) .

 

© Photo by Oleksii Khodakivskiy

“This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”