Παρέμβεση για την Έμφυλη Βία στις δομές φιλοξενίας προσφύγων

Παρέμβεση για την Έμφυλη Βία στις δομές φιλοξενίας προσφύγων

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα παρεμβάσεων, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV Case Management), δικτύωσης και ενδυνάμωσης των προσφυγισσών που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας (camps), με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

 

Το νέο πρόγραμμα που υλοποιείται κατά το τρίτο τετράμηνο του 2017 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος), έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης παρέμβασης του ΚΓΜΕ Διοτίμα σε δομές της Αττικής, διευρύνοντας έτσι την παρέμβαση σε camps που καλύπτουν πλέον τις περιοχές της Αττικής (δομές Μαλακάσας, Οινοφύτων, Ριτσώνας, Σκαραμαγκά), της Κεντρικής Ελλάδας (δομή Θερμοπυλών) και της Θεσσαλίας (δομή Κουτσόχερου).

 

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα και ειδικότερα άτομα τα οποία έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας όπως γυναίκες σύζυγοι, μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, νεαρά κορίτσια και άνδρες.

 

Ομάδες Δράσης

 

Στο πεδίο οι ομάδες στελεχώνονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στην έμφυλη βία και αποτελούνται από:

 1. την Τοπική Συντονίστρια,
 2. Δικηγόρο,
 3. Ψυχολόγο,
 4. Κοινωνική Λειτουργό
 5. Διερμηνέα

 

 

Μεταξύ άλλων, οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στις εκάστοτε δομές φιλοξενίας:

 1. διαμορφώνουν ασφαλείς χώρους συναντήσεων για τις συνεδρίες με τις επωφελούμενες,
 2. αξιοποιούν κοινωνικούς χώρους των δομών για δράσης δικτύωσης των γυναικών,
 3. αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλους φορείς για την διοργάνωση πιο σύνθετων δραστηριοτήτων, ενώ σε κάθε περίπτωση
 4. αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης σε στενή και αρμονική σχέση με τις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες, έχοντας απόλυτο σεβασμό στα βιώματα, τις επιλογές και τις τελικές αποφάσεις τους.

 

Υπηρεσίες και Δραστηριότητες

 

 

Οι υπηρεσίες του προγράμματος αξιοποιούνται κατά κύριο λόγω από γυναίκες και νεαρά κορίτσια (16 ετών και άνω), και συνοψίζονται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 

 1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε επιβιώσασες/επιβιώσαντες έμφυλης βίας.
 2. Νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια από την κινητή μονάδα δικηγόρων του οργανισμού.
 3. Δημιουργία προστατευόμενων χώρων για γυναίκες πρόσφυγες σε κάθε ανοιχτή δομή φιλοξενίας που υλοποιείται το πρόγραμμα, με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας τους, και την ενεργοποίησή τους μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων.
 4. Δράσεις κινητοποίησης της κοινότητας και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που φιλοξενείται στις συγκεκριμένες δομές φιλοξενίας πάνω σε θέματα που αφορούν την έμφυλη βία.
 5. Ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες και τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα απαρτίζεται από γυναίκες, η οποία θα έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα αφορούν την κάθε ανοιχτή δομή φιλοξενίας.

 

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών στο προσφυγικού τη μέριμνα για τα ζητήματα βίας και διακρίσεων με βάση το φύλο. Σκοπός είναι οι υπηρεσίες που παρέχει να μην αρχίζουν και τελειώνουν στη διαχείριση ενός περιστατικού, αλλά να δυναμώνουν τη συσπείρωση, την αλληλεγγύη, την αυτονομία των γυναικών και να ενθαρρύνει τη λήψη πρωτοβουλιών.