Νέο πρόγραμμα στον αστικό ιστό σε συνεργασία με το IRC

Νέο πρόγραμμα στον αστικό ιστό σε συνεργασία με το IRC

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εφαρμογής ενός τριμηνιαίου πιλοτικού προγράμματος σε συνεργασία με το IRC, το ΚΓΜΕ Διοτίμα συνεχίζει να παρέχει νομική στήριξη σε επιζήσασες έμφυλης βίας στον αστικό ιστό της Αθήνας μέσω νέου προγράμματος που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και χρηματοδοτείται από το IRC.

 

Εκτός από τις νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στην απόκριση για την έμφυλη βία, το ΚΓΜΕ Διοτίμα δημιούργησε μια νέα κινητή μονάδα διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, διερμηνείς / πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και δικηγόρους), με σκοπό να παρέχει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον αστικό ιστό της Αθήνας.

 

Η ομάδα, βασιζόμενη στην προϋπάρχουσα εμπειρία, πρόκειται να καλύψει το σημαντικό κενό της ολοκληρωμένης διαχείρισης περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών συνοδείας και διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία των παραπομπών σε δημόσιες/τοπικές υπηρεσίες όπως υγεία, ασφάλεια, κοινωνικές παροχές, πρόσβαση σε ξενώνες. Επιπλέον η ομάδα θα είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ότι ικανοποιούνται και διασφαλίζονται σε όλη τη διαδικασία οι ανάγκες και τα δικαιώματα των επιζησασών σεξουαλικής και έμφυλης βίας (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ασύλου, οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης).

 

Σε περίπτωση που η οργάνωση σας ή το προσωπικό σας στο πεδίο γνωρίζει τέτοιες περιπτώσεις, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο ΚΓΜΕ Διοτίμα στέλνοντας ένα email στο urban.athens.diotima@gmail.com ή να καλέσει απευθείας στο +302103244380.
Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση στην Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να ενώσει δυνάμεις με άλλους φορείς και να ενισχύσει του μηχανισμούς προστασίας έναντι της έμφυλης βίας μέσω υπηρεσιών διαχείρισης τέτοιων περιστατικών συμπεριλαμβανομένης της νομικής βοήθειας. Τέλος, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων του δημόσιου συστήματος καθώς και των υπόλοιπων φορέων, το ΚΓΜΕ Διοτίμα θα οργανώσει και θα υλοποιήσει 3 εκπαιδεύσεις για τους/τις δικηγόρους του Δωρεάν Συστήματος Νομικής Βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και Πειραιά καθώς και τους/τις δικηγόρους που εργάζονται σε Μη Κυβερνητικούς Φορείς.

 

“This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”