Συνέχιση παρέμβασης στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας Μαλακάσας για γυναίκες πρόσφυγες

Συνέχιση παρέμβασης στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας Μαλακάσας για γυναίκες πρόσφυγες

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα συνεχίζει την παρέμβασή του στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στην Μαλακάσα (01/02/2017 – 31/7/2017) στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμένης στήριξης στις γυναίκες πρόσφυγες, στήριξη που θα διασυνδεθεί με παράλληλες και διακριτές υποστηρικτικές δομές πρόνοιας για γυναίκες που είναι επιζήσασες όλων των διαφορετικών μορφών βίας – όπως η ενδοοικογενειακή βία, ο Γενετήσιος Ακρωτηριασμός, ο βιασμός, ο αναγκαστικός γάμος και οι αναγκαστικές σεξουαλικές σχέσεις, τα εγκλήματα τιμής, και η σεξουαλική εμπορία ανθρώπων. Aναγνωρίζοντας πως η βία μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική και μπορεί να βιώνεται στη χώρα καταγωγής, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στις δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ένταξη των γυναικών που επωφελούνται από τη διεθνή προστασία, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίσουν τα διάφορα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, π.χ. αναπαραγωγικά ζητήματα, θέματα υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην αναζήτηση εργασίας, ικανότητες εκμάθησης γλωσσών, ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας κ.λπ.

 

Η παρέμβαση περιλαμβάνει:

 

α) Διαχείριση του Φιλικού Χώρου για τις Γυναίκες στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Μαλακάσας όπου πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες και προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες

 

β) Υπηρεσίες: Ψυχοκοινωνική στήριξη (Συμβουλευτική και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο) και Νομική Βοήθεια (από εξειδικευμένη δικηγόρο)

 

γ) Δραστηριότητες:

 

  1. Σεμινάρια Ενδυνάμωσης τα οποία θα περιλαμβάνουν την απόκτηση βασικών γνώσεων και την εξοικείωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των δικαιωμάτων γύρω από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια
  2. Μαθήματα Ελληνικών
  3. Μαθήματα Farsi/Dari
  4. Μαθήματα Ξένης Γλώσσας
  5. Μαθήματα ραπτικής και πλεξίματος
  6. Εργαστήρια παραγωγής χειροποίητης τέχνης
  7. Σεμινάρια σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και άλλα θέματα υγιεινής
  8. Σεμινάρια δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας
  9. Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών/ αναζήτηση στο διαδίκτυο

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών της Γερμανίας.