Πρακτικός οδηγός για διεθνή προστασία σε γυναίκες

Πρακτικός οδηγός για διεθνή προστασία σε γυναίκες

Nέος οδηγός από το ΚΓΜΕ Διοτίμα: Πρακτικός οδηγός διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας σε γυναίκες, αποσαφήνιση εννοιών, διαδικασιών και δικαιωμάτων αιτουσών άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων

 

Ο παρών πρακτικός Οδηγός σχεδιάστηκε και δημοσιεύεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η ετοιμότητα των επαγγελματιών των δημόσιων Δομών καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς οι νεοεισερχόμενες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μη συνήθεις μορφές έμφυλης βίας (παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές, όπως ακρωτηριασμό εξωτερικών γεννητικών οργάνων και εγκλήματα τιμής, αναγκαστικούς και πρώιμους γάμους, βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους σε δομές προσωρινής φιλοξενίας) και η προσφυγική τους ιδιότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο στην διαδικασία ενδυνάμωσης, υποστήριξης και προστασίας τους.

 

Στόχος του παρόντος Οδηγού δεν είναι να εξοπλίσει τους παραπάνω επαγγελματίες με νομικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να δώσουν νομικές συμβουλές, που μόνο οι εξειδικευμένοι νομικοί πρέπει να δίνουν στα πλαίσια χειρισμού της υπόθεσης του/της πρόσφυγα, αλλά περισσότερο να είναι σε θέση να αντιληφθούν τη θέση της γυναίκας πρόσφυγα που θα τους απευθυνθεί /παραπεμφθεί και να λάβουν υπόψη τις νομικές παραμέτρους κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής για τη διαχείριση της περίπτωσής τους ως θυμάτων έμφυλης βίας .